Vi bestämmer ALLT LOKALT i Tomelilla!

Vill du att folk från Tomelilla ska styra Tomelilla ska du rösta på Tomelillapartiet. Vi är det enda parti i Tomelilla som inte har någon annan över oss (i Malmö eller Stockholm) som talar om för oss vad vi får lov att göra och inte får lov att göra. Vi bestämmer ALLT LOKALT i Tomelilla!