Ett nytt parti i Tomelilla…

…håller på att bildas. Till det behöver vi nya krafter som är politiskt intresserade och boende i Tomelilla kommun. Partiet kommer att vara på den konservativa sidan av skalan, men exakt var är inte bestämt ännu utan det kommer att arbetas fram tillsammans med politiken och dess företrädare.

Känner du att du har något att bidra med till detta så kontakta oss på info@tomelilla.net så får du mer information. Arbetsnamnet är tills vidare ”Nya Partiet” och vi planerar att ställa upp i kommunvalet 2018.

Insamling av 50 namnunderskrifter för att kunna ställa upp i nästa val pågår! Tycker du att det behövs ett nytt parti i Tomelilla, så kontakta oss på info@tomelilla.net så kontaktar vi dig för en underskrift! 

Kom igen nu, vi behöver er, ni Tomelilla-bor! Annars blir det samma tråkiga politik igen efter valet som nu!

/Håkan Malmgren